Informace o klubu

Jsme Florbalovým oddílem založeným roku 2015 ve městě pod Černou věží.

V letošní sezóně máme celkem 6 družstev a 200 aktivních členů. Náš oddíl pravidelně jezdí na regionální turnaje, během prázdnin na velké mezinárodní turnaje a také uspořádáváme o prázdninách příměstský tábor pro širokou veřejnost. 

Našim klubovým heslem je MUSÍŠ SE TÍM BAVIT!


Struktura klubu


Jiří KloudaPředseda a manažer oddílu

Martin Klán 

sekretář oddílu

Jan Polomis 

člen vedení 


Identifikační údaje klubu

Název klubu:

SPORT CLUB KLATOVY - oddíl florbalu 

Fakturační adresa:U Elektrárny 917, 339 01 Klatovy
Doručovací adresa:Vídeňská 841, 339 01 Klatovy
IČ:26541467
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 270434917/0300